1890 - 1910

Bývalé luteránské "illustre gymnasium" ve Velkém Meziříčí