1851 - 1900

Klášter Žďárský se Zelenou Horou po r. 1723