1858

Nákres velké sněmovny a zároveň soudnice práva zemského v domě Moravských stavů zemských na Dominikánském placu v Brně