1926

Konfirmanti českobr.-ev. církve dne 24. května 1926