1890

Mendlovo náměstí, novogotický portál kostela Nanebevzetí P. Marie