1867

Žerotínovo náměstí z věže kostela sv. Jakuba s průhledem do Veveří a Kounicovy ulice