1900

Nádvoří Moravského zemského muzea s věží Biskupského dvora