1885

Jakubská ulice č. 1, portál bývalého domu kláštera kartuziánů