1902

Jezuitská ulice, průhled od Rooseveltovy ke kostelu sv. Jakuba