1932

Pamětní deska přestavby tzv. Dlouhého mostu přes Svratku na Starém Brně v roce 1492