1897

Křídlovická ulice č. 4, tzv. Ypsilantiho dům, průčelí domu se vstupní branou a sochou sedícího Turka