1902

Konečného náměstí, zahrada hostince Krásná vyhlídka při nároží Čápkovy ulice