1896

Pekařská ulice a nároží Úvozu, vstupní brána do areálu starobrněnského kláštera