1930

Starobrněnská ulice, vstupní portál průchodu ze Starobrněnské do Dominikánské ulice č. 9