1930

Starobrněnská ulice č. 10, tzv. Canevalův dům, vstupní portál z roku 1596 [A. Silva]