1930

Starobrněnská ulice č. 20, vstupní portál domu se znakem města Brna rámovaný rozvilinami