1890

Starobrněnská ulice č. 14, vstupní portál domu s rostlinnými rozvilinami na horním břevnu