1890

Česká ulice, průhled od náměstí Svobody k Joštově ulici, v popředí sochařská výzdoba bývalé kašny "Karolinky"