1910

Česká ulice č. 3, vstupní balkonový portál paláce Dubských s reliéfy Herakla a Merkura