1900

Jezuitská ulice, průčelí domů č. 17, 19 a 21 s obchody v přízemí