1920

Moravské náměstí, Německý dům, hlavní průčelí s krytým balkonovým vjezdem