1900

Minoritská ulice č. 1, vstupní portál do kláštera minoritů se supraportou