1893

Mendlovo náměstí s náhonem a bývalou koželužnou