1910

Mendlovo náměstí, slavnost odhalení pomníku Johanna Gregora Mendela, autor T. Charlemont