1905

Křížová ulice, průhled od křižovatky s Václavskou k Mendlovu náměstí s pivovarem