1880 - 1900

Petrov, chrám sv. Petra a Pavla, pohled od Hybešovy ulice přes bývalý Lamplův mlýn [vodárnu], dnes lázně