1889

Masarykova třída, nároží a průhled do Jánské ulice s nárožním domem s lékárnou U červeného raka