1895

Nároží Veselé a Zámečnické ulice pod tzv. Královskou kaplí