1907

Muzejní ulice, průhled od Zelného trhu se vstupním portálem do zahradního nádvoří