1905

Nároží Starobrněnské ulice s průhledem do Biskupské ulice