1905

Ševcovská ulička, průhled od Radnické k Masarykově třídě