1903

Starobrněnská ulice, bourání domů č. 9 a č. 11