1900

Nároží Orlí a Josefské s křížem na rohu budovy kláštera voršilek