1895

Komenského náměstí s budovou bývalé německé techniky, poté lékařské fakulty MU a parčíkem